SÜRÜCÜ QAPI PENCERE SİSTEMİ

SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE ET FENETRE

SÜRÜCÜ QAPI PENCERE SİSTEMİ

Salonlarda alüminium sistemlərdə tətbiq olunan kosmik sistemlər geniş istifadə olunur. Daxili və xarici alüminium profillər, istilik izolyasiyasını təmin etmək üçün pəncərə sistemi profilinə bağlanaraq izolyasiya edilir. Alüminium tikintidə istifadə olunan ümumi bir metaldır. Xüsusilə qapı, pəncərə, pərdə divarları bu cür tətbiqlərdə möhkəmlik, dayanıqlıq və estetik baxımdan üstün xüsusiyyətlərinə görə seçim edilir.

Alüminiumun quruluşu yüksək istilik ötürmə əmsalı olan bir material olduğundan. Aşağı dözümlülük dəqiqliyi ilə poliamid çox aşağı istilik ötürmə əmsalında, kifayət qədər yüksək olan materialın gücü və sərtliyində istehsal edilə bilər.

azAzərbaycan dili