ALUMINIJSKI SISTEM PREDNJA

FACADE ALUMINIUM SYSTEM

Fasadni sistemi

Aluminijske zavjese; To su fasadni sistemi koji se lako čiste i održavaju, sa ciljem boljeg iskorištavanja prostora sa tankim fasadnim elementima koji čine vanjski omotač, osiguravanja dobre zvučne i toplinske izolacije, osiguravanja homogene ventilacije sa sistemima za klimatizaciju, te osigurati da se prostori mogu zagrijati i ohladiti u kratkom vremenu.
bs_BABosanski