FOTOCELIČNA KAPIJA I VRATA

PORTES PHOTOCELLULAIRES ET PORTES

FOTOCELIČNA KAPIJA I VRATA

Ovo su vrata koja se koriste u zgradama u kojima su svakodnevni ulazi i izlazi intenzivni, a koja se automatski otvaraju i zatvaraju otkrivajući ljude koji će proći. U ovom sistemu, poznatom i kao automatska klizna vrata, na gornjem dijelu vrata nalaze se fotoćelije.Ljudi koji prolaze kroz vrata fotoćelije nemaju potrebu da troše fizičku energiju. Kod automatskog sistema ulaz i izlaz se vrši kroz vrata koja se automatski otvaraju, a zatim se vrata automatski zatvaraju. Na ovaj način se obezbjeđuju higijenski uslovi na maksimalnom nivou. Takođe je poželjan sistem u smislu uštede energije i praktične tranzicije.

Razlozi za sklonost

Vrata sa fotoćelijama svakim danom nalaze sve više namjena. Ova vrsta vrata se preferira na ulazima i unutrašnjim vratima korporativnih zgrada, trgova, trgovačkih centara, državnih i privatnih institucija. Možete čak vidjeti da se koristi u kućama.

Iznad svega, vrata sa fotoćelijama nude značajnu udobnost. Činjenica da nije potrebna fizička sila za ulazak i izlazak iz zgrada ili unutrašnjih delova zgrada pruža udobnost i doprinosi ugledu objekata. Značajne pogodnosti se nude grupama u nepovoljnom položaju kao što su invalidi i stari.

Budući da pruža pogodnost za prolazak prepunih grupa, ne stvaraju se gužve, redovi i haos na mjestima gdje se nalaze vrata fotoćelija. Pješački saobraćaj postaje brži i redovniji. Na mestima kao što su pijace, tržni centri i skladišta gde se roba otprema, ne gubi se vreme na otvaranje i zatvaranje vrata svaki put tokom transporta robe. Vrata fotoćelija osjetljiva na opterećenje otvaraju se automatski, štedeći vrijeme i trud.

Vrata sa fotoćelijama štede energiju sprečavajući gubitak toplote. Ovoj uštedi doprinosi zatvaranje vrata odmah po ulasku i izlasku, eventualno korišćenjem zimskog režima.

bs_BABosanski