Günəş Sistemləri

Les systèmes Sun

Günəş Sistemləri

Xarici dünya ilə vizual təması aradan qaldırmadan müasir binaları adekvat gün işığı və kölgələrlə təmin edən sistem.

Alüminium Günəş Kölgəsi

Alüminium çətirlər günəş nəzarətini təmin etməklə qapalı məkanda rahatlıq səviyyəsini artırır və fasad dizaynında müasir xətlər yaradır.
Fərqli ölçü variantları təqdim edən bu sistemdə, memarlıq layihənizə görə badam şəkilli və ya qutu şəklində brise-soleil bıçaqlarının ölçüləri təyin edilir.
Şlamlar günəşin bucağına görə sabitlənə bildiyi üçün motorlu sistem variantı ilə günəşi tamamilə idarə etmək mümkündür.

azAzərbaycan dili